Faste priser (ydelser)
De faste priser er bestemt ud fra en overenskomst mellem Sygesikringen og Dansk Tandlægeforening og er dermed ens for alle klinikker.

Efter den nye Tandlægeoverenskomst (1. april 2015)  skal alle patienter inddeles i grupper (grønt, gult, grønt spor) afh. af flere forskellige faktorer (mundhygiejne, tandsygdom, medicin mm).

Patienter uden sygdom (uden huller, parodontose ol.) eller risiko for udvikling af sygdom hører til i grønt spor og er berettiget til tilskud til tandeftersyn (og tandrensning) én gang årligt.

Patienter med sygdom og som derved er i gult eller rødt spor, er efter en Individuel Forebyggende Behandling (IFB) og behandling, berettiget til tandeftersyn og tilskud til disse flere gange årligt. Forebyggende behandling skal foretages for forbedre patientens tandsundhed og for at “løfte” patienten op i grønt spor. Det er krav fra Sundhedsstyrelsen, at der foretages IFB, for at man kan blive kategoriseret som tilskudsberettiget flere gange årligt. IFB’en er også tilskudsberettiget.

Frie ydelser
De frie priser fastsætter den enkelte klinik. Disse ydelser er ikke er omfattet af overenskomsten.

Støtte fra Sygeforsikringen danmark
Medlemskab hos Sygeforsikringen danmark giver tilskud til behandlinger afh. af hvilken gruppe man er forsikret i. Se danmarkstilskudene under de enkelte behandlingers priser herunder

Vores priser
BehandlingPrisGrp. 1Grp. 2Grp. 5
Bedøvelse Kr. 358,-
Plastfyldning 2 flader – lille kindtandKr. 850,- til 1.365,-
Plastfyldning 2 flader – stor kindtand1565,-
Rodbehandling & 3 kanaler, ex. bedøv., røntg., fyldningKr.3.924,-
Metal-keramik bro – 3 ledFra Kr.16.890,-
Tandblegning 2 kæber inkl. gelFra Kr.1.600,- til 3.130,-
Implantatkrone incl. abutmentFra Kr. 9.745,-
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion)Fra Kr. 1.230-2.830,-
ForsikringserklæringKr. 750,-