Her på klinikken anvender vi Panorama- og CBCT (3D-scanner).

Ved en panorama-scanning er det muligt at tage et oversigtsbillede, der viser samtlige tænder, kæber, kæbehuler og kæbeled. Herudfra kan f.eks. diagnosticeres caries, betændelse på rodspidser, betændelse i kæbehuler, cyster, vurderes forløb af nerver mm.

 

Ved en 3D-scanning optages der i tre dimensioner, hvorved man kan danne sig et mere rumligt billede af tænder, knogle og nerver. 3D billeder anvendes bl.a. i forbindelse med:

  • implantatbehandling, hvor knogletykkelse ønskes estimeret
  • visdomstandsfjernelse, for at verificere om der er tæt relation rødder/nerver
  • diagnostik af rodkanler ved rodbehandling
  • diagnostik af rodresorption
  • behandling af retinerede hjørnetænder og overtallige tænder/odontom
  • vurdering af rumopfyldte processer i kæberbe, fx. cyster/tumorer
  • vurdering af symptomer/smerter fra tand/tænder/kæber fx. rodspidsbetændelse, rodfraktur

I forbindelse med en 3D-scanning (af f.eks. en visdomstand) får man ca. 466 mGy x Cm2, hvilket svarer til mellem en og nogle ugers baggrundsstråling (baggrundsstråling=stråling fra undergrunden+kosmisk stråling fra rummet)

 

Bite-wing (BW)
Vi tager regelmæssige oversigtsrøntgenbilleder, BW, af kindtænderne. BW tages ca. hvert andet år i forbindelse med et tandeftersyn. Er man meget cariesaktiv tages de oftere.

På BW er det muligt at identificere huller mellem tænderne, huller under gamle fyldninger samt at kontrollere knoglehøjden i forhold til tænderne.

BW kan altså spare dig for tandpine og risiko for store og dyre behandlinger ved tidlig opdagelse af huller

Intraorale røntgenbilleder

Er røntgenbilleder af hele tanden dvs. både krone og rod. Disse tages i forbindelse med rodbehandlinger, operative indgreb, krone-, bro- og implantatbehandlinger.

Vi gør opmærksom på, at der idag ikke kræves afdækning med blyforklæde ved røntgenoptagelser. Vi benytter udelukkende digitale røntgenbilleder, hvor fordelen er langt mindre stråledosis.

Kontakt os for at høre nærmere om panoramarøngten og 3D-scanner eller røntgenbilleder generelt.