Der er mange forskellige oplevelser af forløbet efter en operation. Nedenstående kan være en guide til at gøre forløbet lettere.

Det er vigtigt, at såret lades helt i ro på selve operationsdagen og dagen efter. Undgå varm væske og varm fødeindtagelse samt rygning det første døgn efter operationen.

Smerter
I det første døgn efter operationen anbefales det at tage 400mg Ibumetin (Ibuprofen) evt. suppleret med 1 g Panodil (Pamol) hver 6 time.

Efter det første døgn skulle de værste smerter være overstået og blot efterlade den for operationssår normale ømhed. Der kan opstå en hævelse fra operationsområde, hvilket behandles med koldt omslag.

Blødning
Der vil i de første døgn kunne forekomme en siveblødning, som sædvanligvis ikke kræver behandling. For at mindske risikoen for blødning bør hovedet den første dag holdes højt og lade såret i ro. Undgå fysiske anstrengelser.

Indtræder der kraftig blødning, standses denne ved, at man anbringer en eller flere af de udleverede vatruller over såret, hvorefter man bider hårdt og fast sammen i en halv time.

Hjælper dette ikke, gentages behandlingen. Hvis det efter tre til fire forsøg ikke har hjulpet, bør man søge tandlæge. Uden for normal åbningstid henviser vi til Tandlægevagten eller skadestue.

HUSK:

Undgå tandbørstning ved det opererede område det første døgn efter operationen.

Dagen efter børstes med forsigtighed og ikke i den opererede side. De følgende dage børstes bedst muligt under hensyntagen til ømhed og hævelse.

Det anbefales at skylle munden to gange dagligt (en time forskudt fra tandbørstning!) med ca. 10 ml. 0,1% klorhexidin i et minut. Det vil fremme mundhygiejnen væsentligt. Skylningen fortsættes mindst en uge.