Tidligere var det kun muligt at erstatte mistede tænder ved fremstilling af en bro eller en aftagelig protese.

En bro kræver fjernelse af  tandsubstans fra nabotænderne, hvorefter de kan forsynes med hver en krone hvor imellem, der er fastgjort en kunstig tand. En bro cementeres til tænderne og kan ikke tages af. En bro er en god løsning, hvis nabotænderne allerede er forsynet med fyldninger og har glæde af at blive kronet.

En aftagelig protese, er som navnet antyder en tanderstatning, der kan tages ud af munden. De manglende tænder erstattes af plastiktænder,  der er fastgjort til et stel. Stellet hæfter på enkelte resttænder vha. små “bøjler”.

Implantat
I dag er det muligt at erstatte en mistet tand/tandrod med en “kunstig tandrod” – et implantat (fixtur/skrue), hvorpå der fæstes en opbygning (abutment) og en krone.

 

Forundersøgelse

En implantatbehandling kræver en forundersøgelse, hvor kvalitet og mængde af kæbeknogle samt pladsforhold vurderes. Der foretages både en klinisk samt en radiologisk  (røntgenbillede) vurdering.  Herefter kan antal og størrelse af implantat bestemmes og selve implantatoperationen og behandlingsforløbet planlægges.

Implantatoperation

Isættelse af et implantat, er et smertefrit mindre operativt indgreb. Under lokalbedøvelse laves et lille snit i tandkødet, hvorefter der kan bores en lille kanal i kæbeknoglen og implantatet skrues i kanalen. Herefter skal der vokse knogle ind omkring implantatskruen (osseointegration), så den sidder helt fast. Denne process tager ca. 6 mdr. I perioden hvor implantatet vokser fast, er der forskellige muligheder for erstatning af den manglende tandkrone. En eventuel erstatning aftales med tandlægen under forundersøgelsen.

Det er på forhånd vigtigt at vide, at dårlig mundhygiejne og tobaksrygning øger risikoen for dårligere opheling af knogle omkring implantatet/ -skruen og dermed risiko for, at det senere mistes.

Krone:

Efter endt osseintegration (3-6 mdr.) kan der tages aftryk og fremstilles opbygning og krone på implantatet.

 

Knoglegenopbygning:

Knoglegenopbygning/transplantation kan være påkrævet forud for implantatbehandling, for at have nok knogle at sætte implantatet fast i.

Det er et lille operativt ingreb, som har til hensigt at skaffe mere knogle i et område, hvor kæbebenet f.eks. er skrumpet.

Et skrumpet kæbeben ses ofte i forbindelse med et traumatisk tab af tænder, eller hvis der har manglet tænder i et bestemt område af enten over- eller underkæbe.

Knogle fra naboområdet

Indgrebet foregår ved at lave et lille snit i gummen ved selve området, som kræver behandling.

Derefter skrabes knogle fra naboområdet, et andet sted i munden eller der bruges kunstig knogle.

Denne knogle placeres det ønskede sted, bevares ofte under en membran og der sluttes af med et par sting til at holde såret sammen med, til det er helet.

Efter ca. seks måneder er knoglen opbygget, og der kan isættes et implantat.

Af og til kan knoglegenopbygningen foretages samtidig med implantatisættelsen.

 

Hvis du har spørgsmål til tandimplantat behandlingen kan du kontakt tandlægeklinikken.