For at passe godt på sine tænder og få opdaget behandlingskrævende tilstande i mundhulen (huller, parodontose etc.), er det vigtigt at overholde de regelmæssige tandeftersyn hos tandlægen. Ved et tandeftersyn kontrolleres tænder, støttevæv, mundhule, bid mm. Er der større behandlingsbehov, vil der blive informeret om mulige behandlinger og udleveret et overslag på disse.

Hvor ofte skal man komme til tandeftersyn?

Efter den nye Tandlægeoverenskomst og de Nationale Kliniske Retningslinier er der pr. 1. april 2015, indført nye ydelser og regler for indkaldelse til tandeftersyn og tilskud til disse.

Pt. 1. april skal alle patienter inddeles i grupper (grønt, gult, grønt spor) afh. af flere forskellige faktorer bl.a. mundhygiejne, tandsygdom, medicin mm. Udfra disse parametre fastsættes tilkaldeintervaller for tandeftersyn i samråd med tandlægen.

Patienter uden sygdom (uden huller, parodontose ol.) eller risiko for udvikling af sygdom hører til i grønt spor og er berettiget til tilskud til tandeftersyn (og tandrensning) én gang årligt.

Patienter med sygdom og som derved er i gult eller rødt spor, er efter en Individuel Forebyggende Behandling (IFB), berettiget til tandeftersyn og tilskud til disse flere gange årligt. Forebyggende behandling skal foretages for at forbedre patientens tandsundhed og for at “løfte” patienten op i grønt spor. Det er et krav fra  Sundhedsstyrelsen, at der foretages IFB, for at man kan blive kategoriseret som tilskudsberettiget flere gange årligt.

Det er vigtigt at overholde sine regelmæssige tandeftersyn for at få de rigtige tilskud, men vigtigst af alt selvfølgelig for at holde tænderne sunde og raske.

Tandrensning

Ved tandrensning forstås fjernelse af hårde (tandsten) og bløde (plak) belægninger på tænder, over tandkødsniveau. Herved bliver tændernes overflader rene og glatte og de bliver lettere at holde rene ved tandbørstning og brug af tandtråd/tandstikkere/interdentalbørster. Der afsluttes med en afpudsning for at fjerne misfarvninger.

Der foretages ofte tandrensning i forbindelse med et tandeftersyn